Vēlams ņemt vērā, lai iecerētā rožu stādīšanas vieta atbilstu šādām prasībām:

  • saulaina; 
  • pietiekamā attālumā no krūmiem;
  • ar labu gaisa cirkulāciju;
  • ar pH līmeni 6.5 un 7.5;
  • ar vienmērīgu ūdens pievadīšanu;
  • ar pietiekamu barības vielu nodrošinājumu.

Vajadzētu izvairīties no vietām:

  • kur rozes agrāk jau bijušas;
  • kur ir pārmērīgs karstums;
  •  kuras ir pārāk ēnainas.